h1

Sverigedemokrat intervjuad i SLA

16 april, 2010

I SLA 100415 medverkar Sverigedemokraternas riksdagskandidat i Skövde, Josef Fransson, i en intervju, ”Sverigedemokrater startar kampanj mot moskébygge”

– Det pratas mycket om det här i Skövde. Jag har hört en hel del som är fly förbannade över att en så stor moské ska byggas här, att den ska bli den största religiösa byggnaden i kommunen, säger Skövdepolitikern Josef Fransson som har siktet inställt på en riksdagsplats.

Han säger att han varken har bevis eller belägg för att de välgörenhetsorganisationer som finansierar moskébyggen runt om i världen kräver motprestationer.
– Nej, men det är min fullständiga övertygelse att de köper sig någon form av inflytande. Det ser vi med oro på. Josef Fransson poängterar att SD värnar religionsfrihet, men att Sverige också i grunden är ett kristet land där de värderingarna har en särställning. – Moskén kommer givetvis att bidra till fler radikala muslimer i området – jag tror att det kommer att bli en inflyttning av muslimer. Det är en del av den islamiseringsprocess som pågår i hela Europa.

Kan inte en tolerant inställning till andra religioner skapa förståelse, ödmjukhet och ökad insyn?
– Vi tror att moskébygget tvärtom kommer att motverka integration och istället skapa en mer radikal inställning bland muslimerna. Och även om inget av detta blir direkt synligt nu, så ska ju moskén stå här i många, många år.

Annonser
h1

Axess visar vägen för diskussion om islam

14 april, 2010

Att samtala om islam och att granska islam är något som få medier på allvar vågar sig på. Axess är dock en mediekanal som då och då försöker att bryta detta tabu.
I detta program hör vi den världskända författarinnan och samhällsdebattören Ayaan Hirsi Ali svara på frågor av den kontroversielle konstnären Lars Vilks, känd för sina rondellhundar och den liberale debattören Dick Erixon. Programmet är från den 13 april 2010.

 

h1

Sverigedemokraterna startar kampanj mot moskébygget

14 april, 2010

SD Skaraborg har släppt ett pressmeddelande på sin hemsida som i sin helhet lyder enligt följande:

Pressmeddelande: Sverigedemokraterna startar kampanj för att stoppa moskébygget i Skövde

Sverigedemokraterna värnar religionsfrihet och lägger sig inte i vilka gudar folk tillber eller om människor väljer att inte tro på någon gud alls. Sverige är ett sekulärt land och så vill vi sverigedemokrater att det ska förbli.

Sverige är dock ett land där kristen värdegrund är samhällsbärande och vi ser det som helt självklart att kristendomen har en särställning i det svenska samhället, inte minst för den inre sammanhållningen. Därför ser vi med oro på hur den muslimska världen i mellanöstern målmedvetet söker islamisera Europa, Sverige och så också Skövde.

Josef Fransson, distriktsordförande SD Skaraborg, kommenterar:

– Frågan var och en bör ställa sig är varför så kallade ”välgörenhetsorganisationer” i underutvecklade länder på andra sidan jordklotet vill bekosta enorma moskébyggen i ett av världens rikaste länder. Svaret finns att läsa i koranen för den som orkar bemöda sig med att sätta sig in i vad denna ideologi har för drivkrafter och mål.

– Vi planerar nu att bedriva en omfattande kampanj mot detta moskébygge dels genom spridning av flygblad och dels via internet, till exempel genom Facebook.

Sverigedemokraterna vänder sig inte emot att muslimer skaffar samlingslokaler där man tillber sin gud. Det vi vänder oss emot är:

1. Moskéns storlek
Om Skövdes moské byggs enligt plan så kommer den med sina 1500 kvadratmeter + läktare att bli Skövdes överlägset största byggnad för religiösa ändamål. Är det något som Skövdes invånare ser som rimligt? Vi tror inte det!

2. Minareten
En minaret tjänar ingen funktion för den troende och dennes relation till sin gud. En minaret är en maktsymbol för att markera islams närvaro. Sverigedemokraterna accepterar inte minareter på svensk mark.

3. Finansieringen
Om religiösa auktoriteter från mellanöstern vill finansiera moskébyggen här i Sverige måste man inse att detta ingår i en större agenda, nämligen kulturimperialism och islamisering av västvärlden. Vidare; vad krävs i motprestation? I andra fall av överenskommelser av finansiering har det till exempel ingått att svenska ungdomar skickas till koranskolor i mellanöstern där chansen till radikalisering är påtaglig.

4. Arkitekturen
Enligt de bilder som finns att tillgå på mosképrojektet strider moskébygget mot svensk arkitektur och byggtradition. Skall moskéer uppföras i Sverige så skall de givetvis följa Svenska byggnormer.

Avslutningsvis vill vi citera den dikt av Ziya Gökalp (1876 – 1924) som 1997 gjordes känd för omvärlden när den i modifierad form lästes upp av Turkiets nuvarande pro-islamistiske premiärminister Recep Tayyip Erdogan:

”Minareterna är våra bajonetter, moskéerna våra baracker, de troende våra soldater.”

Skriv och tyck till om Sverigedemokraternas kampanj!

h1

Vad tycker du om Moskébygget i Skövde?

10 april, 2010

E-posta bloggen och berätta vad du anser om Moskébygget i Skövde. Givetvis kan du också göra din åsikt hörd på kommentarsplats på bloggen! Var vänlig och håll en god diskussionston!

E-post: skovdemosken@gmail.com

h1

I SLA om Skövdemosken 100409

10 april, 2010